MUĞLA ASKF

 

Kuruluş Tarihi:   20.03.1991
KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE GENEL BAŞKANLAR:  
 1-Mehmet Top  (1991-........)

 

EN SON GENEL KURUL TARİHİ:  09 EYLÜL 2014
YÖNETİM KURULU:  
GENEL BAŞKAN:  Mehmet Top
GENEL SEKRETER:  Mustafa Yandık
GENEL BŞK. YRD.:

 Sayim Keskin, Yaşar ERTOP

ÖRGÜTLENME SEK.:  Efdal BERK
EĞİTİM SEKRETERİ: Ersin KÖKSAL
MALİ SEKRETER:  Ali Karakaya

SOSYAL. İŞL.SEK:

HALKLA İLİŞKİLER SEKR.

TESİSLEŞME SEKR.

 Memiş Alper YILDIRIM

Süleyman BOZYER

Şahin KIRKAN

GENEL.SEK.YRD: Mustafa KOÇAL

DENETİM KURULU:

DİSİPLİN KURULU:

 M. Ali İNCE, Taner Tansel TÜRKMEN, Mehmet ACITAŞ

Alşin Ali ÖZGÜL, Turhan EREN, Mustafa FERİZCAN

ONUR KURULU: Muhammet TOKAT,  Mustafa SARUHAN, Harun AKIN, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZKAN, Muzaffer KONAKÇI, Oktay BULUT, Gökhan ÇAĞLAV, Haluk KARAMANOĞLU, Hilmi KISA, Selahattin ÖZEN, Salih YILMAZ, Ümit Zafer DOKUCU, Devrim KARAKUŞ, İsmet ŞAHİN, Tarcan OĞUZ

 

 

 GENEL BAŞKAN  
İŞ TEL:
 0-252-212 62 66
 CEP TEL:
 0-542-437 38 44 
 E-MAİL:  mehmettop048@gmail.com
 GENEL SEKRETER  
 İŞ TEL:
 
 CEP TEL:  0-505-415 70 70
 E-MAİL:  mustafayandik@mynet.com

 

 

FEDERASYON

TEL: 0-252-212 62 66 
FAKS: 0-252-212 34 49
GSM:  -
ADRES: Muslihittin Mah. Çiğdem Sok. No:6 / MUĞLA
WEB SİTESİ:  www.muglaaskf.com
E-MAİL:  muglaaskf@mynet.com
İLDEKİ KULÜP SAYISI:199                          

FEDERASYONA ÜYE KÜLÜP SAYISI:87